Topp Logo

      

 

 

 

________________________________

 

 

Bruksanvisning for utelys i Jerikobakken

Det er ingen som har hatt noen formell opplæring i styringen av lyset, det vi vet er fra å prøve og feile. Ta derfor denne bruksanvisningen med en klype salt!
 

Ikke knekk lyspærene!

NB! Lyspærene har lett for å gå hvis man skrur av og på lyset med kort tid imellom! Det er derfor en fordel om lyset er AV før du skal programmere lyset, da unngår du at lyset skrur seg av og på utilsiktet mens du programmerer.
Du kan ev. skru av lyset manuelt med hovedlysbryteren før du endrer innstillinger. Hovedlysbryteren er bak døra inn til billettrommet.

Hvordan skru av lyset manuelt

Bruk hovedlysbryteren. Hovedlysbryteren er bak døra inn til billettrommet.

 


Litt om koblingsuret

Koblingsuret står i sikringsskapet. Du må vippe opp "flappen" for å betjene det.
Trykk på "klokke-knappen" øverst til venstre for å se hva klokka er, og hvilken modus uret er i.
Vi har flg. symboler som beskriver modusene:
 
Symbol for "på"
 
"på"
 
Viser at koblingsuret har åpnet for strømmen til hovedbryteren - lyset er PÅ (hvis hovedlysbryteren er på).
Symbol for "av"
 
"av"
 
Viser at koblingsuret stenger for strømmen til hovedbryteren - lyset er AV.
 
Symbol for "program"
 
"program"
 
Viser at programmet i koblingsuret er aktivt, dvs. at lyset vil slå seg av og på automatisk iht. tidspunktene som er lagt inn. 
Symbol for overstyring
 
"overstyring"
 
Viser at koblingsuret er i en modus hvor man har midlertidig overstyrt programmet.
F.eks: Hvis lyset iht. programmet skulle være "på" på denne tiden, vil en midlertidig overstyring gjøre at lyset vil være skrudd av inntil neste innkoblings-tidspunkt i programmet. 

"Fix"
 
Viser at koblingsuret er i en modus hvor man har deaktivert programmet. Man kan sette koblingsuret til "alltid av" eller "alltid på".
<><><><>
Trykk "modus-knappen" øverst til høyre (knappen med en hånd og 1-tall over)</> for å endre modus. Modusene er i denne rekkefølgen:  "program" - "overstyring" - "alltid på" - "alltid av".
</></>
Eksempel-bildet til høyre viser at klokka er 22:21, at lyset er på og at programmet er aktivt.

 

 

Hvordan skru på lyset manuelt
 1. Skru av lyset med hoved-lysbryteren
 2. Trykk på "modus-knappen" inntil skjermen viser Symbl for "på" og "Fix".
   
 3. Skru på lyset med hoved-lysbryteren
Det tar litt tid før lyset kommer på.
 

Hvordan se tidspunktene hvor lyset vil skru seg av og på automatisk

 1. Skru av lyset med hoved-lysbryteren
 2. Trykk på "Prog." - midterste knapp i øvre rad.
  Hvis det ikke er lagt inn noen inn- eller utkoblingstidspunkter vil skjermen vise "av" og 00:00.
  Hvis det  er lagt inn noen inn- eller utkoblingstidspunkter kan du "bla" gjennom alle inn/utkoblingstidspunkter med gjentatte trykk på "Prog.-knappen".
  Innkoblingstidspunkter er vist med symbol for "på"
  Utkoblingstidspunkter er vist med symbol for "av"
  Hvilken dag inn/utkoblingstidspunktet gjelder for vises med streker under tallene 1 til 7 øverst på skjermen.
   
 3. Når det ikke er flere inn/utkoblingstidspunkter, vises "av" og 00:00, og du må trykke på "klokke-knappen" for å gå tilbake.

Hvordan stille klokka
 

 1. Trykk på "klokke-knappen" øverst til venstre for å se hva klokka er i koblingsuret, og hvilken modus uret er i.
   
 2. Hvis koblingsuret er i modus "program", skru av lyset med hoved-lysbryteren før du begynner, så ikke lyset slår seg av og på uforvarende.
   
 3. Hvis klokka ikke går riktig, stiller du den som en vanlig klokke med "h-knappen" for timer og "m-knappen" for minutter.

Hvordan programmere lyset til å skru seg på og av automatisk

 1. Skru av lyset med hoved-lysbryteren
 2. Trykk på "klokke-knappen" øverst til venstre for å se hva klokka er i koblingsuret, og hvilken modus uret er i.
   
 3. Trykk på "modus-knappen" til skjermen viser symbolet for "program".
 4. Slett evt. tidligere programmer på denne måten:
  Trykk på "Prog."
  Hvis det ikke er lagt inn noen inn- eller utkoblingstidspunkter vil skjermen vise "av" og 00:00.
  Hvis det allerede er lagt inn noen inn- eller utkoblingstidspunkter, slett hver av dem med å trykke på "Clear-knappen", inntil skjermen viser "av" og 00:00. Da er all programmering fjernet og du er klar til å legge inn et nytt program.
   
 5. Legg inn inn- og utkoblingstidspunkter på denne måten:
  Bruk "h-knappen" og "m-knappen" for å velge tidspunkt, og "Day-knappen" for å velge hvilke ukedager du vil det skal gjelde for. Trykk deretter  på "modus-knappen" for å bestemme om lyset skal skrus av eller på på aktuelt tidspunkt. Skjermen vil vise symbol for "av" for "av", og "på" for "på".
  Trykk deretter på "Prog.-knappen" for å legge inn neste inn/utkoblingstidspunkt, og gjenta prosedyren under punkt (5) inntil du er fornøyd med programmet ditt.
 6. Skru på lyset med hovedlysbryteren (ellers vil ikke koblingsuret kunne styre lyset).

Hvordan overstyre programmet midlertidig

Hvis lyset er i "program-modus", kan du overstyre programmeringen midlertidig ved behov.
Trykk på "klokke-knappen" øverst til venstre for å se hva klokka er i koblingsuret, og hvilken modus uret er i.
 

Lyset er på; jeg vil ha det av inntil neste tidspunkt det skal slå seg på automatisk

Trykk en gang på "modus-knappen". Skjermen vil vise "av" og "overstyring". Lyset vil skru seg av, men gå tilbake til automatikk ved neste innkoblingstidspunkt.
 

Lyset er av; jeg vil ha det på inntil neste tidspunkt det skal slå seg av automatisk

Trykk en gang på "modus-knappen". Skjermen vil vise på og overstyring. Lyset vil skru seg på (forutsatt at hovedlysbryteren er på), men gå tilbake til automatikk ved neste utkoblingstidspunkt.