Topp Logo

      

 

 

 

________________________________

 

 

Drift av heis

I heishuset:

Sjekk at sikringene merket ”33” er koblet til. 

Når sikringene kobles til og fra skal det benyttes en "fast hånd", slik at det går raskt. Pass på å trykke hardt inn ved tilkobling. Bildet viser sikringene utkoblet.

Dersom det oppstår en feil som gjør at heisanlegget stopper og noen må klatre opp i mastene for å feilsøke, skal sikringene til heisen frakobles !!

 

Plassér ut nødstopp-bryter ved påstingningsstedet. Lås opp nødstopp-skap ved avstigning og monter snuble-snor på toppen.

 

 
Slå på hovedbryter merket ”Hovedbryter heis”

Bildet viser styringspanelene for heisen.

Når du har skrudd på hovedbryteren for heisanlegget skal lampene merket "SPENNING PÅ" og "FEIL LINJE" lyse.

Trykk på knappen merket ”RESET LINJE”

Da skal lampa merket ”FEIL LINJE” slukke. Etter noen sekunder høres et kraftig klikk fra el-tavla. Da er heisen klar til start.

 

Bildet viser frekvensregulatoren for hastighetsregulering av heisen.

Ha den på lav hastighet ved oppstart.. 8 er normalhastighet. Heisen startes og stoppes med knappene til høyre for nødstopp-knappene.

Gå deretter gjennom sjekkpunkter i driftsdagboka før du åpner for publikum.

Ved stengning av anlegget gjøres alt i motsatt rekkefølge, men du trenger ikke koble ut sikringene for heisen.