Topp Logo

      

 

 

 

________________________________

 

  Hva du trenger å vite hvis du skal være vakt i Jerikobakken

Det viktigste er å møte presis, dvs. en halvtime før bakken åpner, fordi det er en del forberedeler som alltid må gjøres før vi kan åpne. Hvis du blir forhindret fra å møte i tide må du gi vaktsjefen beskjed!

Vi pleier å ha tre mennesker på vakt, en som sitter i heishuset og styrer heisen, samt selger billetter, en som står nederst i heisen og hjelper personer på heisen, og en som gjerne står øverst i bakken og ser etter at reglene overholdes. Vaktene bør kjenne reglene godt. Det er viktig at vi er konsekvente på dette området i forhold til brukere av bakken.
Innimellom gjør vi billettkontroll, passer på at heiskøen fungerer, ordner med gjerder og skuffer snø for å holde heistraseen jevn.
Har du barn, får de kjøre gratis i bakken de dagene du har vakt. Kle deg godt når du skal være vakt, særlig på beina. Vi har noen varmedresser til utlån, men dessverre ikke i alle størrelser.