Topp Logo

      

 

 

 

________________________________

 

 

Problemløsningsguide for snøproduksjon
 

Her beskriver vi noen problemer vi har vært borti ifm. snøproduksjon og hva du kan gjøre for å løse disse.

*Vifta går feil vei

Kjennetegn:

Vifta blåser luft ut bakenden. Hvis vannet står på vil også vann blåses ut / renne ut gjennom bakenden.

Mulig årsak/løsning:

Dette er noe som har skjedd ved at vi har tatt i bruk strømkabler som ikke har vært i bruk tidligere på denne kanonen. De to gangene vi har opplevd dette har vi måttet "krysse" en av kablene. Dette gjøres ved å bytte om to vilkårlige ledere (ikke jord) i en av kontaktene på kabelen. Det er viktig å skru strammeskruene på kontaktene svært godt til. Og kablene må selvfølgelig ikke være koblet til strøm mens man "krysser".


*Tett kompressorslange

Kjennetegn:

Trykkmåleren på kompressoren viser trykk over 5 kg. Sikkerhetsventilen slår ut, slik at luft blåses ut av denne.

Mulig årsak/løsning:

Den blå slangen eller en av koblingene som fører luft fra kompressoren til dyse-ringene kan være tett. Koble fra den blå slangen nederst ved kompressoren. Start kompressoren. Hvis trykket nå har sunket til under 5 kg og sikkerhetsventilen ikke slår ut, er det tett i slangen eller koblinger mellom kompressor og dyse-ringer. Skru av slangekoblingen i den andre enden ved dyse-ringene. Koble slangen på kompressoren på nytt og prøv denne. Det er mulig du greier å blåse ut det som sitter fast. Hvis ikke, ta med slangen inn og bruk varmt vann. Er det koblingen mellom slange og dyse-ringer som er tett kan du bruke varmluftspistol på denne. Er det tett i dyse-ringene, vil det sannsynligvis hjelpe å sette på varmen på kanonen; evt. bruke pistolen.


*Sikringer på kanonen gått

Kjennetegn:

Vifte, varme eller kompressor virker ikke.

Mulig årsak/løsning:

Automatsikringer på kanoen kan ha slått ut. I heishuset henger en nøkkel til koblingsskapet på kanonen. Koblingsskapet er boksen som bryterne sitter på. Åpne dette og sjekk om noen av sikringene har slått ut. Hvis de har det, sjekk også hva som kan være årsaken til dette. Det er vanligvis sikringene til vifta som går. Da kan det være at rotoren har fått for høy belastning, enten ved at bladene har tatt borti noe eller ved at det ligger is på bladene. Fjern evt. is og prøv å starte opp igjen.


*Sikringer i heishuset er gått

Kjennetegn:

Vifte, varme eller kompressor virker ikke. Det kommer en kraftig summelyd fra koblingsskapet på kanonen.

Mulig årsak/løsning:

En av sikringene i heishuset kan være gått. Skru av alle bryterne på kanonen. Koble fra kurs 34 ("stikk ute på vegg") i sikringsskapet i heishuset, og sjekk hver enkelt sikring med et multimeter. Man kan ikke se på sikringene om de har gått; de må måles. Hvis en eller flere har gått, bytt dem og prøv kanonen på nytt.


*Ising i dysene

Kjennetegn:

Kanonen bråker mer enn vanlig. Det er is på dyse-ringene og det kommer bare vann ut.

Mulig årsak/løsning:

Den gang dette skjedde hadde man produsert snø med de innerste dyse-ringene åpne og de ytterste dyse-ringene stengt. Det skal være motsatt. Man skal alltid åpne ytterste ring først og deretter åpne en og en ring til man har passende kanpasitet. Redusering av kapasiteten skjer i motsatt rekkefølge. Skjer dette, skru av vann/vifte/kompressor. Skru på varmen og bruk evt. varmt vann / varmepistol til å tine dysene. Når isen er tint start opp på nytt som vanlig.