Topp Logo

      

 

 

 

Sjekkliste for heisvakter i Jerikobakken

Ta en kopi av denne lista slik at du kan krysse av etterhvert som du går igjennom den.

Oppstart

Be medhjelpere notere navn i loggen
Kommuniser regler og rutiner overfor nye medhjelpere
Finn frem kasse og nøkkel til kassa
Skru på bakkelys (kveldsvakt)
Sett opp nødstopp og sikringssnor på toppen
Sjekk at anlegget er forsvarlig sikret (gjerder, snowboard-rail, snøkanon)
Sett opp nødstopp nede
Start heis og kjør testrunde
Ta av lemmer
Tell opp vekslepenger og noter evt. uregelmessigheter
Still stempel og legg klar penn og papir, til å notere antall solgte billetter av hver type
Sett ut speil
Fest polstring rundt nederste heismast

 

Avslutning

Skru av kovedbryter for heis
Ta inn nødstopp oppe, sikringssnor og kontakter. Kveil opp kabelen som kommer fra øverste heismast og heng den opp på masta
Samle inn spader, snømåker og porter
Ta inn nødstopp nede
Ta inn speil
Ta inn polstring rundt nederste heismast
Ta inn evt. benker
 

Tell opp kassa, og før bilag som legges oppi
Før antall solgte billetter i vaktloggen
Lås kassa og legg denne og nøkkelen på avtalt sted
Fyll ut resten av loggen og signer
 

Trekk ut stikkontakt for kaffetrakter
Sett på lemmer
Skru av lyset i bakken, hvis du ikke skal la det stå på resten av kvelden
Koble ut sikringer
Skru av alt lys, unntatt lyset i gangen
Lås døra med begge låsene
Gi beskjed til driftssjef hvis det er har skjedd noe spesielt