Topp Logo

      

 

 

 

________________________________

 

 

Start av snøkanon

I heishuset:

Koble til sikringer for kurs 34 ("stikk ute på vegg"). Sjekk også at kurs 35 ("vannpumpe") er tilkoblet. 

Når sikringene kobles til og fra skal det benyttes en "fast hånd", slik at det går raskt. Pass på å trykke hardt inn ved tilkobling. Bildet viser sikringene utkoblet.

Ta med flg. når du går ut: Vannslanger, vannfilter, verktøy for vannfilter, varmepistol, nøkkel til el-skap.

Ved kanonen:

Bildet viser styringspanelet på snøkanonen. 

Øverst til venstre er temperaturregulatoren for varmeelementet. Nederst er flg. AV/PÅ-knapper:  For viftemotor til venstre, for varmeelement i midten og for kompressor til høyre. 

Skru på varmeelement for tining av dysene. Juster temperaturregulatoren slik at du er sikker på at varmeelementet er aktivt (du hører et kraftig klikk når termostaten slår inn).

Fjern evt. is fra gitteret, viftebladene og langs kanten inni "viftehuset", slik at ikke viftebladene tar borti kanten når den går. Bruk varmt vann. På metalldeler kan du bruke varmepistol. 

Bildet viser inntak for 400V og det ene 230V-uttaket (det blå lokket over hovedkontakten). Kanonen har også et 230V-uttak på motsatt side av skapet. Varmepistol kobles til her.

Mens varmeelementet står på og tiner dysene kobler du vannslangene.

Sjekk at vannkran på vannstender er i ”Åpen” posisjon (skru mot klokka).

Påse at vannkranen inn til filter/ventiler er åpen. 

Kranen er "Åpen" når den skrus maksimalt "mot klokka". Kan stå fast i "Åpen".

Monter vannfilteret (i den store metallsylinderen). Håndtaket på filteret skal peke ut.

Skru på kompressoren. Sjekk at det kommer luft ut av alle dysene på ytterste ring. Sjekk trykket på kompressoren - skal være 2-3 kg.

Slipp ut kondens fra kompressoren ved å vri på krana til høyre for trykkmåleren. Et lite sekund i åpen posisjon er nok.

Skru på vifta. 

Sjekk at ikke viftebladene tar borti kanten når de går rundt. Du skal høre jevn dur; ikke noe slag eller klikking.

Åpne minst en av vannventilene (den høyre) slik at vanntrykket slipper ut når vannet skrus på.

Vannventilene fryser lett fast og kan også trenge en omgang med varmepistolen før du åpner dem.

Bildet viser ventil-hendlene i ”Åpen” posisjon.

Gå ned til heishuset.

Bildet viser rattet som stenger/ åpner for returvann.

Skru det røde rattet maksimalt ”med klokka”, til det stopper.

Nå er retur/tømmeventilen stengt.

Bildet  viser krana for av/på for vannet fra nett til vannpumpe.

Skru på vannet ved å skru det røde rattet maksimalt ”mot klokka”. Det begynner å bruse kraftig, og etter hvert begynner motoren til vannpumpa å rotere.

Vri den lille blå hendelen mot deg for å sjekke at det kommer vann inn til pumpa.

Hold ikke hodet rett over, det spruter vann!

Tips: Dette kan du gjøre før du åpner vannkrana maksimalt, slik at du ikke blir våt.

Vannpumpa må ikke kjøres uten vann!!

Skru på strømmen til vannpumpa

Den grønne knappen er ”PÅ”.

Den røde knappen er ”AV”.

Gå opp til kanonen igjen.

Skru av varmeelementet.

Vri én og én av ventil-hendlene i ”Åpen” posisjon. Start fra høyre når du står vendt mot kanon-åpningen.  

Dersom det er kaldere enn ca. minus 6-7 °C vil kanonen klare å lage snø på full kapasitet. NB! hvis man må kjøre på redusert kapasitet, er det de innerste ringene som skal være stengt. Høyre kran styrer ytterste ring, venstre kran styrer innerste ring. Skal man redusere kapasiteten begynner man altså å stenge venstre kran, deretter den nest lengst til venstre osv.

Sjekk om det blir snø ved å stille deg under nedfallet. Dersom det er vann som kommer må du stenge én og én ventil inntil det kommer snø.

 
 

Posisjonering av kanonen:

Ved å vri på hele kanonen reguleres utkaststedet i sideretning. Kan vris 360°, men husk vann og el-tilkobling!

For å regulere kanonen i opp/ned stilling benyttes rattet som er vist på bildet.

Det er også mulig å regulere bunnplaten på kanonen, slik at den blir stående vannrett.

Pass på så ikke kanonen kaster direkte på trær eller heis-wire. Snøen legger seg på og trærne kan knekke, og du får en masse jobb med å fjerne is/snø fra wiren.

 

Under drift:

Slipp ut kondens fra kompressoren en gang imellom.

Hold luftinntaket på kompressoren rent for snø og is, så ikke kompressoren overbelastes

Kontroller at det ikke legger seg for mye is på gitteret foran vifta. Hvis du skal fjerne is, stopp vifta først.

Hvis du skal regulere kapasiteten opp eller ned; la varmen stå på i noen minutter så dysene ikke fryser og tetter seg.