Topp Logo

      

 

 

 

________________________________

 

 

Stopp av snøkanon

Skru av strømmen til motoren for vannpumpa.
Skru av vannet.
Åpne drenskrana, slik at vannrørene tømmes.
Skru på varmeelement på kanonen.

Skru av viftemotor. 

La kompressoren gå til du er ferdig slik at dysene blåses tørre.

Sett alle vannventiler i ”Stengt” posisjon. (Husk å stå på venstre side, det kommer vann)

Koble fra vannslangene mellom uttak og snøkanon. Sørg for at vannet renner ut.

Slangene legges inn i heishuset.

Skru igjen krana på vannstenderen bare hvis du ikke skal bruke dette uttaket neste gang.

Åpne vannfilterboksen, ta ut filteret og legg dette i heishuset. Skru igjen etterpå. Vannfilterboksen er den store blanke boksen bak vannkrana på bildet.
Slipp ut kondens av kompressor. Skru av kompressor og varmelement.
Fjerne is og snø fra kanonen, spesielt fra vifteblader. Da blir det lettere for nestemann å starte opp.

Vinkle kanonen bratt oppover slik at vann renner lett ut.

 
Nede i heishuset:

Ta ut sikring for kurs 34 ("stikk ute på vegg")